Axon Consulting
Aby vás bydlení bavilo
přejímky a předpřejímky inspekce nemovitostí reklamace vad

Termovize

Měření termokamerou, resp. výstupní protokol s termogramy je vhodný podpůrný materiál před zahájením stavebních úprav, protože přináší přesné informace o termoizolačních vlastnostech zkoumané části objektu. Dále se termokamera a její výstupní data využívají jako kontrolní nástroj již provedených rekonstrukcí, dílčích úprav, ale i ke kompletním kontrolám kvality provedení u novostaveb.

Vykresluje stavbu v barvách, které obecně korespondují s určitou hodnotou teploty. Při analýze se však musí brát ohled na vlastnosti povrchu, vliv okolí (emisivita, odražená teplota, atmosférické podmínky) a charakter stavební konstrukce. Až poté lze zvýšené teploty vyhodnocovat jako nežádoucí únik tepla.

Výplně stavební otvorů (okna, dveře, vrata) mají přirozeně větší únik tepla, než zdivo, nebo střešní konstrukce (výplně otvorů mají součinitel prostupu tepla zhruba 2-3 násobný). Záměrem termovizního měření je detekce nežádoucích tepelných mostů, stavebně konstrukčních vad a netěsností, které po nápravě sníží energetickou náročnost stavby.

Mezi nejčastější příčiny tepelných ztrát patří:

- netěsnosti oken, okenních a dveřních rámů

- porušení nebo nedostatečná izolace obvodového pláště budov

- netěsnosti v izolaci střech, půdních prostorech

 

Najdete nás na Facebooku
+420 737 318 702
Aby vám nezbyly
oči pro pláč