Axon Consulting
Aby vás bydlení bavilo
přejímky a předpřejímky inspekce nemovitostí reklamace vad

Kontrola rozpočtu stavebních prací

V průběhu roku 2012 se na nás začali obracet klienti s požadavkem prověření cenových nabídek stavebních firem. U těchto firem si objednali drobné stavební práce (např. pokládka keramických obkladů, podlahové krytiny nebo rekonstrukce koupelnového jádra) až po složité rekonstrukce bytů v historické zástavbě centru města, tak i výstavba rodinných domů. Kontrolu rozpočtu provádí technici s dlouholetou praxí s nejmodernějšími softwary s aktuálními cenami na stavebním trhu. Výstupem této prověrky jsou vždy nalezené úspory! V neposlední řadě se již několikrát stalo, že v rozpočtech dodavatelé opomněli zakalkulovat některé důležité položky, jakou jsou stavební činnosti nebo materiály.

Předběžné rozpočty

Zpracovávají se v předprojektové fázi stavby (investiční záměr a územní řízení) a slouží investorovi jako podklad pro ekonomické rozhodování s ohledem na efektivnost jejího financování.

Předběžné rozpočty dávají pouze přibližné výsledky, protože vychází pouze ze přibližných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.).

Položkové rozpočty

Zpravidla se vyhotovují ve fázi projektu. Vychází z výkazů výměr stavby oceněných s pomocí ceníků stavebních prací a dodávek. Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací na projektovaném stavebním díle. Ceníky stavebních prací a dodávek obsahují směrné (orientační) ceny, které jsou obvyklé ve stavební praxi. Zároveň mohou existovat individuální firemní ceníky.

Slepé rozpočty

Používají se zejména ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodavatele stavby. Slepé rozpočty obsahují stejné údaje jako rozpočty položkové, avšak s vynechanými cenami. Ceny jsou následně doplněny uchazeči ve výběrovém řízení. Výsledné nabídkové rozpočty jsou porovnány a na základě podmínek výběrového řízení vybrán vítěz.

Kontrolní rozpočty

Zpracovávají se podle skutečného provedení stavby a slouží k cenové a obsahové konfrontaci dodavatele se skutečností.

Kontaktní formulář

Najdete nás na Facebooku
+420 737 318 702
Aby vám nezbyly
oči pro pláč